O festivale

V roku 2012 sa bude konať  22. ročník festivalu Mesiac fotografie Bratislava. Je to najstarší festival svojho druhu v strednej a východnej Európe. Zaradil sa medzi najvýznamnejšie kultúrne udalosti nielen nášho hlavného mesta, ale aj celého stredoeurópskeho regiónu.

Cieľom festivalu je poskytnúť návštevníkom festivalu informácie o aktuálnych trendoch fotografickej tvorby v strednej a východnej Európe vrátane Slovenska, ako aj o trendoch vo svetovej fotografii. Zároveň prezentuje to najlepšie z histórie tohto média a vytvára tak priestor na tvorivú konfrontáciu so súčasnými autormi. Hlavným organizátorom je Stredoeurópsky dom fotografie so sídlom v Bratislave.

 

image


Václav Macek / riaditeľ festivalu Mesiac fotografie a Stredoeurópskeho domu fotografie

22. ročník nie je ani okrúhle číslo, ani nie je niekde uprostred medzi dvomi dôležitými dátumami, je to tzv. bežný ročník. Ako z neho urobiť výnimočnú udalosť ? Neviem, či sa nám to podarilo, ale skúsili sme nájsť riešenie prípravou programu, ktorý by mal byť odlišný od predchádzajúcich. Aj tým, že po prvýkrát v rámci nášho úsilia o presahy medzi fotografiou a inými umeleckými druhmi, sme v spolupráci s bratislavským Šúdiom L+S a brnenskou Husou na provázku pripravili predstavenie Tichý Tarzan. Návštevníci fotografického festivalu majú možnosť pozrieť si divadelnú hru, ktorej hlavnou postavou je Miroslav Tichý. Moravský fotograf, ktorého výnimočný životný osud a unikátne fotografie tvorili časť nášho programu pred pár rokmi v Galérii mesta Bratislavy a ktorého vnútorný svet skvele tlmočia brnenskí divadelníci. Druhou podobou presahu fotografie do iných umení je spoločný projekt s Medzinárodným filmovým festivalom Bratislava, na ktorom sa bude premietať päť filmov o slovenských fotografoch z rôznych generácií.Ak sme v predchádzajúcich rokoch spájali fotografiu v audiovizuálnych programoch s modernou hudbou, skladbami, ktoré vznikli vďaka inšpirácii fotografickou tvorbou, v tomto ročníku sme vstúpili na územie divadla a filmu.Našou hlavnou ambíciou však stále zostáva pripraviť kvalitný výstavný program. Z dejín sme vybrali retrospektívu tvorby dvoch amerických fotografov – Roberta Capu ( maďarského emigranta ) a Lewisa Hinea. Prvého preto, že patrí ku rozhodujúcim osobnostiam vojnovej reportáže, zakladateľom fotografickej agentúry Magnum, ktorá dodnes ovplyvňuje dianie na európskej fotografickej scéne. Druhého preto, že verne zachytáva optimizmus spájaný s prvou érou budovania mrakodrapov New Yorku. Ale aj preto, že jeho cyklus o detskej práci v dvadsiatych rokoch uplynulého storočia hovorí o živote spoločnosti, ktorá prechádzala reálnou hospodárskou krízou, obdobím, v ktorom ľudia reálne trpeli a nie ako dnes.Kolektívne výstavy 100 × z dejín francúzskej fotografie a Mladá ruská fotografia sú protipólom, lebo jedna hovorí o výnimočných dielach, osobnostiach, ale aj o dejinách Francúzska, druhá naproti tomu je zostavená z diel autorov, ktorí zďaleka nie sú slávni, ale možno raz budú, ich tvorba tomu nasvedčuje. V skratke sa tak vystihuje naša ambícia – neustále pripomínať korene súčasnosti, ale nebyť pritom tak zahľadený do minulosti, aby sme prehliadali aktuálne originálne diela. Aj tento rok sme starostlivo pripravovali dramaturgiu slovenskej časti. Po knihe Doroty Sádovskej s trojročnou prestávkou opäť vydávame nový titul, ktorý sa spája s výstavou. Petra Hanáková a Aurel Hrabušický pripravili titul Stano Pekár – Totálna fotografia, retrospektíva tvorby jedného zo zakladateľov modernej slovenskej fotografie, výstava prinesie výber z tohto rozsiahlejšieho knižného projektu. Slovenskú časť doplňujú výstavy Táni Hojčovej, Martina Kollára, Andreja Balca, Jany Hojstričovej, Petra Župníka, Andreja Bána.Osobitnú kapitolu ročníka tvoria výstavy venované problému menšín. Pôvodne sme plánovali rozsiahlejšiu prezentáciu, ale dúfame, že diela o Rómoch od tak rozmanitých ososbností ako Tamász Révész, Mišo a Lida Suchý, Karel Cudlín, Layla Kuznecova, Tamás Schild, Willam Ropp, Šymon Kliman naznačia rozsah problémov, ktoré sprevádzajú túto tému. Okrem fotografií sú súčasťou bloku o menšinách aj filmy od Zuzany Hraškovej a Mareka Šulíka a Paoly di Bello. Do tohto bloku sme zaradili aj výstavu o Rusínoch od Tomáša Leňa a Jozefa Ondzika, ku ktorej vznikla skvelá rovnomenná publikácia.K sprievodným programom patrí hodnotenie portfólií, na ktorú sme pozvali 30 kurátorov, galeristov, redaktorov z celého sveta, konferencia, ale aj osem dielní s fotografmi z krajín V4.

 

Takže takto „v kocke“ vyzerá náš bežný rok.

 


O organizátorovi festivalu

image    

image

 

  

Sídlo   Bratislava, Prepoštská 4

Dátum vzniku   1.september 2005

Zakladatelia:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

                          Magistrát  hlavného mesta SR Bratislava

                          Bratislavský samosprávny kraj 

                          Občianske združenie Fotofo

Cieľ  vzniku  Vytvorenie priestoru pre medzinárodnú výmenu

                        informácií o dejinách a súčasnom fotografickom

                        dianí v stredoeurópskom priestore


Aktivity SEDF

Výstavná činnosť – 24 výstav ročne vo vlastných galerijných priestoroch

Publikačná činnosť – vydávanie kníh o slovenskej fotografii, odborného časopisu Imago, Fotonoviny

Knižnica – v súčasnosti obsahuje viac ako 2 500 knižničných jednotiek – verejne prístupná

Edukatívna činnosť – celoročne realizovaná prostredníctvom workshopov pod vedením profesionálnych lektorov

Zbierkotvorná činnosť – budovanie reprezentatívnej zbierky slovenskej fotografie od jej vzniku až po súčasnosť

Mesiac fotografie – každoročne organizovaný medzinárodný festival, od roku 2006 ako súčasť Európskeho Mesiaca fotografie v Paríži, Viedni, Berlíne, Ríme, Moskve a Luxembrugu.

Každoročne navštívi festival okolo 80 000 domácich a zahraničných návštevníkov.

 

 

Všetky plagáty festivalu Mesiac fotografie z minulých ročníkov