Fotografia a vystavovanie

Príprava portfólia

Adam Mazur (PL)

image

termín: 9. – 11. 11. 2012 

Cena: 120 eur 

Od roku 2000 pracuje Adam Mazur ako výkonný riaditeľ a kurátor 

v najväčšom Centre súčasného umenia v Poľsku. Píše články a recen‑

zie pre magazíny o umení, publikuje knihy o súčasnom umení. Adam 

Mazur je odborník naslovovzatý, má všetky teoretické znalosti i praktické 

skúsenosti, aby vám pomohol pripraviť úspešné portfólio a následne aj výstavu. 

image