image

 

 ANDREJ BALCO

 (SK)

 

 Domésticas Plus


 

  STREDOEURÓPSKY DOM

  FOTOGRAFIE

 

Domésticas 2007

 

Termín výstavy  2.11. – 16.12.2012

Kurátorka  Zuzana Lapitková

Otvorené  denne  11.00 – 18.00

Lístky 3,00  eur (platí na všetky výstavy v SEDF) 

Kontakt Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava +421 5441 8214, www.sedf.sk

 

Vernisáž / Opening: 1.11. 2012 / 17:00


O výstave

Fotografický cyklus Andreja Balca s názvom Domésticas vznikol v roku 2007 počas necelých dvoch mesiacov jeho štipendijného pobytu v Brazílii. Témou vypísaného grantu bola práca a Andrej vo svojom projekte zachytil vzťah medzi strednou triedou obyvateľov Ria de Janeira a jej zamestancami, ktorí sa starajú o jej obydlia. Fotografovým primárnym cieľom bolo podať zovšeobecňujúcu charakteristiku brazílskej spoločnosti, alebo aspoň jedného z jej typických prejavov, ktorý odráža rovnako pracovné vzťahy, ako aj spoločenské rozvrstvenie.

V tomto kontexte bol cyklus Domésticas doteraz vystavovaný v pevnej, opakujúcej sa štruktúre triptychov a doplňujúcich väčších fotografií, všetko úzko korešpondovalo s témou práce. Triptychy pozostávali z dvoch frontálnych portrétov tvárí zamestnanca a zamestnávateľa, zbavených akýchkoľvek vedľajších elementov, a detailu obytného prostredia, ktoré ich spája. Doplňujúca samostatná fotografia vždy obsahovo korešpondovala s myšlienkou vzájomného vzťahu dvoch portrétovaných osôb, avšak v kontraste s minimalizmom portrétov predstavovala ťažisko umeleckého spracovania idey. V záujme zachovania integrity kurátorskej koncepcie takýto prístup prirodzene vylúčil možnosť vystaviť ďalšie Balcove fotografie z tohoto pobytu, hoci spojené s témou, ale nezodpovedajúce vymedzujúcej logike usporiadania.Z odstupu niekoľkých rokov od vzniku tohto fotografického cyklu sme sa rozhodli pripraviť výstavu s rozšíreným záberom. Porušili sme princíp pevnej opakujúcej sa skladby, hoci pôvodnú štruktúru triptychov a doplňujúcich fotografií sme využili ako východiskovú inšpiráciu. Úplne bez zmeny sme ju však ponechali len v niektorých prípadoch. Väčšinou sme vytvorili nové celky, často voľne variujúce model triptychu. Predovšetkým však na tejto výstave prinášame nové, ešte nevystavované fotografie, ktoré nemajú bezpodmienečne takú úzku súvislosť s témou práce. Skôr rozširujú pohľad do intimity jedného alebo druhého protagonistu, zamestnanca z nižšej vrstvy alebo zamestnávateľa zo strednej vrstvy. Pridali sme aj niekoľko záberov prostredia Ria de Janeira ako zjednocujúcich spojovníkov medzi celkami.

Rozhodne sme takýmto postupom narušili dominantný kontrast medzi minimalistickými portrétmi a kompozične a farebne premyslenými doplňujúcimi výjavmi z prostredia obydlí. Sú to predovšetkým zátišia, ktoré v novej koncepcii navodzujú novú atmosféru intimity a umožňujú pohľad do súkromia. Hoci otázka vzájomného vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca v kontexte práce stále zostáva základnou témou výstavy, je tu prezentovaná v širších súvislostiach a s menším dôrazom. Namiesto toho sme sa snažili rozprávať príbehy ľudí, vniesť do výstavy aspekt súkromných osudov, a tiež upozorniť na jedinečnosť miesta vzniku tohto cyklu. Výstava Domésticas Plus tak už nie je výlučne o práci, ale väčšmi o konkrétnych ľuďoch v konkrétnom prostredí brazílskeho Ria de Janeiro.