image BORIS YANEV

  (BG)

 

 

 Post-dokumentárne portréty

 Post – documentary portraits

 

  

 Bulharský kultúrny inštitút

 

Z cyklu Post-dokumentárne portréty 2011

 

Termín výstavy  4.11. – 30.11. 2012

Kurátor Katerina Gadjeva

Spoluorganizátor  Bulharský kultúrny inštitút

Otvorené pondelok – piatok 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.30, 4.11.2012 / 13.00 – 17.00

Lístky vstup voľný 

Kontakt Bulharský kultúrny inštitút, Jesenského 7, Bratislava +421 2 5441 01 40, www.bulkis.sk


Vernisáž  3.11.2012 / 16:00