image

 

JOSEF HOFER  

(1883 – 1967)

(SK)

BRATISLAVA V ROKOCH

1925 – 1945


MÚZEUM MESTA BRATISLAVY

STARÁ RADNICA

VÝSTAVNÁ SIEŇ

     

     Mestská plynáreň, po roku 1928

     

     Termín výstavy  1. novembra 2012 - 3. februára 2013

     Kurátorka  Elena Kurincová

     Organizátor  Múzeum mesta Bratislavy Stará radnica – výstavná sieň Hlavné námestie, Bratislava

     Spoluorganizátor  Archív hlavného mesta SR Bratislavy

     Otvorené  utorok – piatok / 10:00 – 17:00 sobota – nedeľa / 11:00 – 18:00

     Lístky  1€

     Kontakt   Múzeum mesta Bratislavy Stará radnica – výstavná sieň, Hlavné námestie, Bratislava

                      +421 2 5910 0812,  www.muzeum.bratislava.sk

 

     Vernisáž   31. 10. 2012 / 17:00