Geometria ľudského tela 

Akt

Lektor: Kamil Varga (SK)

image

termín: 9. – 11. 11. 2012

Cena: 130 eur 

Kamil Varga patrí do generácie slovenskej novej vlny, ktorá bola rozhodujúcim prvkom osemdesiatych rokov fotografickej kultúry v Československu. Umelec je žijúcou legendou slovenskej fotografie. „Bude to dielňa aktu v celej šírke ateliérového poňatia – od klasického svietenia až po alternatívne luminografické postupy svietenia.“

image