Predstavenie Camera obscura

Lektor: Miklós Bölcskey (HU)

termín: 9. – 11. 11. 2012

image

Cena: 130 eur 

Lektor je od roku 2001 pedagógom na Vysokej škole esterházy Károlyegera na odbore výtvarného umenia. experimentuje s minimalistickou fotografiou.

Workshop: Počas tejto práce sa tma, svetlo, pohľad, fyzikálny zákon, momentálny obraz zachytený digitálnou technikou dostanú do zvláštneho spojenia. Obraz môže byť tým, čím je, nemusí byť v ráme, no vo vašom okolí to povie niečo o vonkajšom svete v jazyku tmy.


image