Fotografická transformácia ľudského tela

Akt

Lektor: Pavel Mára (CZ)

image

termín: 9. – 11. 11. 2012 

Kurz bude prebiehať v českom jazyku a bude prekladaný do angličtiny

Lektor sa vo svojej voľnej tvorbe venuje predovšet‑kým zátišiam, aktom a portrétom, ktoré sú vzdialené tradičnému 

poňatiu. Od roku 1983 samostatne vystavuje a zúčastnil sa viac ako 90 skupinových expozícií. Podieľa sa najvýznamných súborných prehliadkach českej fotografie doma aj v zahraničí, napríklad Česká fotografie 20. století, Akt v české fotografii 1930 – 2000.

image