Lovec, lov a lovenie

diskusia a kritika fotografií

Lektor: Roberto Muffoletto (USA)

image

termín: 27. 10. 2012 

Cena: 70 eur

Lektor je riaditeľom projektu VASA, bývalým editorom časopisu „Camera Lucia“, ktorý sa zaoberá  kritikou fotografie a časopisu „frame Work“ o snímkach a kultúre.

Popis Cieľom workshopu bude skúmať, čo znamená fotografia a byť fotografom. Popritom si môže účastník/fotograf formovať lepšie pochopenie seba samého ako tvorcu snímok.