MÁME VÍŤAZOV V SÚŤAŽI O NAJLEPŠIU FOTOGRAFICKÚ PUBLIKÁCIU STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY 2012

V rámci sprievodných podujatí 22. ročníka Mesiaca fotografie sa uskutočnil už 7. ročník súťaže o najlepšiu fotografickú publikáciu v dvoch hlavných kategóriách:

súčasná fotografická publikácia a historická fotografická publikácia.

Porota v zložení:

Evgeny Berezner /RU/

Roman Bezjak /DE/

Bohunka Koklesová /SK/

 

Within the accompanying program of the 22nd edition of the Month of Photography festival, 7th edition of the competition for the best photography book from Central and Eastern Europe in two categories: contemporary photography book and historical photography book, was held.

The Jury:

Evgeny Berezner /RU/

Roman Bezjak /DE/

Bohunka Koklesová /SK/

 

Porota pre rok 2012 vybrala nasledujúce tituly v kategórii historická publikácia:

The jury for the year 2012 awarded the following titles in the category historical photography publication:

 

1. miesto v kategórii historická fotografia
The History of European Photography 1900-1938
editor: Prof. Václav Macek
vydavateľ: FOTOFO

1st prize in the category historical Photography

The History of European Photography 1900-1938

editor: Prof. Václav Macek

publisher: FOTOFO

 

1. miesto v kategórii historická fotografia
The Birth of Photography, From Pictorialism to Modern Photography 1889-1929
editor: Peter Baki
vydavateľ:  Museum of Fine Arts, Budapešť

1st prize in the category historical Photography

The Birth of Photography, From Pictorialism to Modern Photography 1889-1929

editor: Peter Baki

publisher: Museum of Fine Arts, Budapest

 

2. miesto v kategórii historická fotografia

Oscar Gustave Rejlander - Assembling reality. Two ways of life
vydavateľ: Garage Center for Contemporary Culture

2nd prize in the category historical Photography

Oscar Gustave Rejlander - Assembling reality. Two ways of life

Oscar Gustave Rejlander

publisher:  Garage Center for Contemporary Culture

 

2. miesto v kategórii historická fotografia

Lectures on photography history
autor: Vladimir Levashov
vydavateľ: Treemedia

2nd prize in the category historical Photography

Lectures on photography history

author: Vladimir Levashov

publisher:  Treemedia

 

3. miesto v kategórii historická fotografia
Erwin Raupp – Moravská hellas 1904
autor: Helena Beránková a Antonín Dufek
vydavateľ: Studio JB, Lomnice nad Popelkou

3rd prize in the category historical Photography

Erwin Raupp – Moravian Hellas 1904

author: Helena Beránková a Antonín Dufek

publisher: Studio JB, Lomnice nad Popelkou

 

3. miesto v kategórii historická fotografia
Witkacy a inni
editor: Božena Czubak, Stefan Okolowicz
vydavateľ: Fundacia Profile

3rd prize in the category historical Photography

Witkacy and Others

editor: Božena Czubak, Stefan Okolowicz

publisher:  Fundacija Profile

 

3. miesto v kategórii historická fotografia
Miroslav Tichý – Podoby pravdy
autor: Gianfranco Sanguinetti
vydavateľ: KANT

3rd prize in the category historical Photography

Miroslav Tichý – Les formes du vrai

author: Gianfranco Sanguinetti

publisher:  KANT

  

Honorable Mention / čestné uznanie

Karol Kállay – Bratislava moja, Slovart

Jan B. Uhlíř – Bomby na Prahu, Prostor

 

Porota pre rok 2012 vybrala nasledujúce tituly v kategórii súčasná publikácia:

The jury for the year 2012 awarded the following titles in the category contemporary photography publication:

 

2nd prize in the category contemporary Photography

7 rooms

author: Rafal Milach

publisher:  Kehrer

 

2. miesto v kategórii súčasná fotografia
7 rooms
autor: Rafal Milach
vydavateľ: Kehrer

 

2nd prize in the category contemporary Photography

Stand by

editor: Sputnik Photos

publisher:  Sputnik Photos

 

2. miesto v kategórii súčasná fotografia
Stand by
editor: Sputnik Photos
vydavateľ: Sputnik Photos

 

3rd prize in the category contemporary photography

Muuza – yearbook of the Faculty of Masmedia communication of St. Cyril and Method in Trnava

editor: University of St. Cyril and Method in Trnava

 

3. miesto v kategórii súčasná fotografia
Muuza – ročenka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

editor: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

3rd prize in the category contemporary photography

Cahier

author: Martin Kollar

publisher:  Diaphane Editions

 

3. miesto v kategórii súčasná fotografia
Cahier
autor: Martin Kollar
vydavateľ: Diaphane Editions

 

3rd prize in the category contemporary photography

Mutujíci médium – fotografie v českém umění 1990-2010

editor: Pavel Vančát, Markéta Kinterová

publisher:  Fotograf 07 o.s. In cooperation with Gallery Rudolfinum, Prague

 

3. miesto v kategórii súčasná fotografia
Mutujíci médium – fotografie v českém umění 1990-2010
editor: Pavel Vančát, Markéta Kinterová
vydavateľ: Fotograf 07 o.s. ve spolupráci s Galerií Rudolfinum, Praha

 

Honorable mention / čestné uznanie

Distant Place, Centrum Nauki Kopernik, Poland